Odgovor pisarne Informacijskega pooblaščenca

na poziv Skupine za varnost državljanov

Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za vašo pobudo in vas obveščamo, da je Informacijski pooblaščenec (IP) že podal Varuhu človekovih pravic predlog za začetek postopka za oceno ustavnosti.

IP namreč lahko v skladu s prvim odstavkom 23.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (ZUstS) poda zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil šele v trenutku, če nastane vprašanje ustavnosti ali zakonitosti v zvezi s postopkom, katerega vodi, medtem ko lahko varuh človekovih pravic takšno zahtevo v skladu s prvim odstavkom 23.a člena ZUstS poda v trenutku, ko meni, da predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, nedopustno posega v človekove pravice ali temeljne svoboščine.

Informacijska pooblaščenka je danes v studiu na TV SLO tudi že pojasnila, da razmišlja o ustavni presoji ZNPPol, kar je predstavnik ministrstva za notranje zadeve sicer sprejel z neodobravanjem.

V prilogi vam v vednost pošiljamo pismo Varuhu človekovih pravic s prilogo.

Lep pozdrav,
Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije

Prilogi: