O nas – Skupini za varnost državljanov

Skupina za varnost državljanov je pobuda civilne družbe, ki želi zaščititi državljane pred posledicami represivnih zakonov, ki jih sprejema vlada RS.

Podpirajo jo Piratska stranka in Solidarnost.

Zaskrbljeni smo glede dveh zakonov, ki se prav zdaj sprejemata v naši vladi (Zakon o nalogah in pooblastilih policije ter Zakon o občinskem redarstvu) in ki naj bi povečali našo varnost, toda s poglobljeno analizo ugotovimo, da jo pravzaprav zmanjšujejo.

Povečujejo namreč represijo državljanov s strani policije in redarstva, omogočajo grobe posege v zasebnost državljanov in nižajo kazensko-pravne standarde.

Vlada je pri svojem reševanju varnostne problematike izbrala napačen pristop in jo je potrebno pri tem zaradi resnične zaščite varnosti državljanov ustaviti.

“Dokazi, zbrani v skladu z novimi določbami obeh zakonov na meji in tudi v notranjosti države, ne bi smeli imeti dokazne vrednosti v kazenskem postopku, saj bo postopek pridobitve močno posegal v človekove pravice in temeljne svoboščine in hkrati ne bo dosegal potrebnih dokaznih standardov, ki naj bi se z razvojem demokratične družbe in pravne države višali in ne zniževali, kot sicer žal kažejo zadnji trendi predlogov sprememb relevantne zakonodaje.Odvetniška pisarna Čeferin za Mladino

Politika se problemov ponovno loteva na napačnih koncih; namesto, da bi za varnost skrbela tam, kjer resnično obstaja grožnja (na vojnih območjih), krati državljanske pravice in svoboščine lastnih državljanov!

V Skupini za varnost državljanov se zavzemamo za vnos potrebnih varovalk v Zakon o nalogah in pooblastilih policije ter Zakon o nadzoru državne meje, ki bodo preprečile, da oblast zlorabi policiste proti državljanom.

Dodatna pooblastila občinskim redarjem pa se nam zdijo nesprejemljiva, zato se zavzemamo za to, da se ta zakon v celoti zavrne.

Še posebej smo zaskrbljeni zaradi nerazumljivega postopanja vlade v primeru Zakona o tujcih, kjer je zavestno prekršila Ustavo RS ter mednarodne konvencije o človekovih pravicah. Ali so Zakon o nalogah in pooblastilih policije, Zakon o občinskem redarstvu ter Zakon o nadzoru državne meje koraki v isto nerazumljivo in nevarno smer?

“Uvedba električnega paralizatorja bo razširila področje uporabe hujših prisilnih sredstev. Paralizatorji, druga nova policijska pooblastila (npr. samodejno prepoznavanje registrskih tablic) ter nižji standardi za osebni pregled, ki jih uvaja zakon o nadzoru državne meje, skupaj s predlaganim zakonom o tujcih, ki predvideva popolno zaprtje meja, če bi se oblastem to zazdelo potrebno, kažejo na jasen trend nadaljnje krepitve represivnega aparata in so dokaz, da se naša država spreminja v policijsko državo, to pa je brez dvoma razlog za zaskrbljenost, potrebna bi bila protest in upor,” opozarja Neža Kogovšek Šalamon v Mladini